Utbildningar: köttkvalitet och ändamål – från avel till tallrik

Våra köttkonsumenter ställer allt högre krav på sin mat, på våra matproducenter, på uppfödare av djur och på oss bakom köttdisken i butiken.  Det tycker jag är bra, det gör det både roligare och mer stimulerande att jobba med kött. Med en kunnigare konsument blir hela köttbranschen mer på hugget och det får positiva konsekvenser för allt som berör kött, från djurens välfärd till ätkvaliteten på tallriken

För att möta kraven och för att kunna svara trovärdigt engagerat på konsumentens relevanta frågor behöver vi i branschen bli mer medvetna om våra arbetssätt, om vårt sortiment, om köttets kvalitet, faktorerna bakom kvaliteten, de olika köttdetaljernas bästa användningsområden och hur vi bäst packar och märker köttet för att hjälpa kunden att välja rätt.

Vi måste även göra oss tydligare med att redogöra för hur vi arbetar med kött, hur vi väljer leverantörer och vilka krav vi ställer på aktörerna i de olika leden. Det handlar om att öka kunskapen om kött och utveckla oss själva i våra respektive yrkesroller. Det handlar om att att återetablera kötthantverket.

Jag har skapat ett antal utbildningar som är anpassade efter vilken roll du har. Om du är kock, krögare, slaktare, styckare eller köttansvarig i en butik har vi de flesta delmomenten gemensamt, men beroende på hur din roll ser ut lägger vi tonvikten på det som är viktigast för din specifika roll.

Sänd mig ett meddelande så syr vi ihop ett program för dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)