Entrecote

Den bästa och möraste delen på framdelen. Utgörs av den långa ryggmuskeln. Styckas nästan alltid benfri

Grilla entrecote

Som alltid vid tillagning av kött, påminner jag om hur viktigt det är att din entrecote har rumstemperatur innan du steker den och det gäller även när du ska grilla entrecote. Med andra ord ska du inte grilla entrecote som är kylskåpskallt, därför att då du riskerar du att köttet drar ihop sig och upplevs hårt.