Fem års kamp gav bättre lammkött

Slaktmask ger ett betydligt bättre lammkött än vid elslakt. Det kan vi konstatera efter flera års forskning och tester tillsammans med Linköpings slakteri.

Elslakt är idag den vanligaste metoden för att slakta lamm i Sverige. Men problemet med metoden är att den i många fall orsakar svåra skador på slaktkroppen. Bland annat får lammet inre blödningar, blåmärken och kramper. Musklerna blir stela och gör att köttet upplevs hårt. Vidare förekommer ofta röda prickar på köttet.

Stora mängder kött får kasseras

Så mycket som 20-25 % av köttet som slakterierna levererat i många år har varit obrukbart för oss på Fällmans Kött.  Och det har inneburit att vi kasserat stora volymer av lammkött under åren, vilket naturligtvis är kostsamt. Men framför allt är det ett enormt slöseri.

Nygammal slaktmetod livar upp det utrotningshotade hantverket, – Kött

Den nya metoden s.k. slaktmask, som egentligen inte är ny, utan har använts i ca 100 år, har testats på 2 000 lamm. Resultatet blev i det närmaste perfekt lammkött. Köttet blev ljusare och mer avslappnat, inga tecken på kramper, blödningar eller blåmärken har noterats. För konsumenten innebär det ett aptitligt och mörare kött med bättre smak. I produktionsledet sparar vi både tid och pengar.

Elslakt av lamm är numer historia Fällmans Kött

Det positiva men föga överraskande resultatet av vårt samarbete har lett fram till beslutet endast arbeta med lammkött som slaktats med slaktmask. Hos Linköpings Slakteri slutar man helt elslakt till förmån för slaktmask.

 Sista brickan på plats

Vårt engagemang handlar om att göra köttproduktionen bättre i alla led och i alla moment. Och det riktiga kötthantverket handlar lika mycket om djuromsorg som att få fram ett kött med bästa möjliga ätkvalitet.

Genom att komma förbi problemet med förstört lammkött är nu sista brickan på plats. Sedan tidigare har vi samarbete med de bästa gårdarna, vi har hittat samarbetsformerna för hur djuren ska leva och utfordras. Vi har bra samarbete med transportörer som förstår och instämmer i vårt sätt att tänka.  Bland annat kör de bara våra lamm och de körs tidigt på morgonen då de fortfarande är lugna och utvilade.

Nu har vi efter en intensivt arbete fått tillbaka en bättre och humanare slaktmetod engagerad slaktmästare i vårt team. Vi tackar Linköpings Slakteri för ett framgångsrikt samarbete, för deras engagemang och stöd i alla år.

 

Håkan Fällman