Lamm

Styckningsschema Lamm - Håkan Fällman

Styckningsschema Lamm – Håkan Fällman

När det gäller lammkött så är ålder på djuret och rasen viktigt. Den avgörs enklast genom att titta på köttets färg och fettansättning.

Leta efter ett kött som är hälsosamt rosa till ljust röd i färgen. Även på lamm är fett en bra smakbärare som tillför mera smak vid tillagningen. Även ben är en stark bärare av smaker som med fördel kan vara med vid tillagning. Ett äldre djur blir oftast mörkt röd till nästan vinröd i färgen och kan då ha ett stort tuggmotstånd med risk för bismaker.

 

Olika benämningar av lamm

  • Dilamm: Ett mindre och yngre lamm som oftast är fött i januari, slaktas efter 2-3 månaders ålder och slaktvikten är 13-15 kg, levande vikt 25-30 kg, köttet är ljust och mört till konsistensen.
  • Vårlamm: Föds liksom dilammet i januari-februari, slaktas efter 4-5 månaders ålder och slaktvikten är 16-20 kg, levande vikt 35- 40 kg, Köttet är mer rosa/röd och har en god lammkaraktär i smaken.
  • Beteslamm/ Primör lamm: Föds i mars-april och betar fritt.  Slaktas efter 5-7 månaders ålder och slaktvikten är 16-22kg, levande vikt 45-50 kg. Köttet är mer moget i smaken och har en mycket fin fett ansättning som ger en fin lammsmak. Detta är den vanligaste lamm klassen i Sverige.
  • Vinterlamm: Ett äldre lamm som slaktas i februari- mars och är ca: 8-12 månader gammalt. Anledningen är att lammet inte har vuxit tillräkligt och blivit slaktmoget på hösten utan måste slutgödas på stall under vintern. Vikten är 16-22 kg slaktvikt men köttet är magrare och mörkare än våra vanliga butikslamm.
  • Tacka: Ett hondjur som har lammat och är äldre än ett år gammalt.
  • Bagge: Ett äldre handjur.
  • Får: Ett samlingsnamn för djur av både han och hon djur över 1 års ålder. Kropparna kan variera i kvalitet beroende på djurets ålder och ras. Smaken sträcker sig från utmärkt till vad vi ibland kallar blöt lovikkavante.
  • Importerade får kallas Mutton.