Stycka lamm själv

Styckningsschema Lamm - Håkan Fällman Styckningsschema Lamm - Håkan Fällman

Visst kan du stycka lamm själv, det är inte så själv. Så passa på att köpa helt lamm om möjligheten dyker upp.

Lammens muskler är små vilket gör att de ofta får sitta ihop i muskelgrupper som har samma kok- och stektider.

Stycka lamm själv, så här gör du:

  • Börja med att dela kroppen i tre delar tvärs över ryggen. Dela först mellan sjätte och sjunde revbenet framifrån räknat, eller precis bakom bogbladets spets. Perfekt blir det när bogbladets broskkant ligger kvar på sadeln.
  • Dela sedan av stekarna från sadeln (mittbiten) mellan andra och tredje kotan bakifrån räknat. Nu har du tre delar.
  • Framdelen kan du klyva mitt i ryggbenet så att du har två halvor. Framframdelen kan du få ut en benfri lammframdel som du kan binda ihop till en framdelsstek, lammentrecote, lammbog och lammbringa.
  • Besställ snygga affischer med Styckningsscheman.

    Beställ snygga affischer med styckningsscheman.

    Sadeln kan du behålla som en sadel efter att du har sågat bort de tunna bringorna i för dig lagom längd. Man kan också såga som vi slaktare gör: tvärsöver revbenen eller längs med ytterfilén och lämna 5-6 cm kvar på sadeln. Bakdelen klyver du också i mitten så att du får två stekar med ben.

Stycka lamm själv men var försiktig

Börja inte stycka lamm själv innan du tagit del av säkerhetstexten. Det hände mig så det kan absolut hända dig. Nummer ett är alltså att inse att en olycka faktiskt kan inträffa. Starta inte styckningen förrän du klargjort detta för dig själv. Att du har vana betyder inte att risken minskar. Läs mer om säkerhet om du ska stycka lamm själv